Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en praktische tips

Wij raden u aan deze informatie aandachtig door te lezen. Het voorkomt onduidelijkheden en teleurstellingen.
Kleding advies en weersomstandigheden
Bij een bezoek aan een boerenbedrijf en activiteiten in de natuur zijn dichte schoenen aan te raden. Zorgt u daarnaast voor warme en winddichte kleding. Het arrangement vindt in principe ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Rondleidingen over het boerenbedrijf

Wanneer er in het arrangement een rondleiding over het boerenbedrijf is opgenomen dient u de aanwijzingen van de boer of boerin op te volgen met betrekking tot hygiƫne en veiligheid.

Betalingsvoorwaarden

De prijzen zijn inclusief de geldende BTW tarieven.
Tenzij anders overeengekomen vinden betalingen vooraf plaats. Een opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is rente verschuldigd van 1% per maand. Eventuele gerechtelijke kosten bij wanprestatie van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Wijzigen en annuleren opdrachtgever

Wijzigen of annuleren kan zonder kosten tot 7 dagen voorafgaand aan uw bezoek. Wijzigingen of annuleringen binnen 7 dagen kan alleen in overleg. Eventuele financiƫle consequenties hiervan worden in rekening gebracht.

Wijzigen en annuleren opdrachtnemer

Indien het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt behouden wij ons het recht toe het programma te wijzigen of te annuleren. In geval van een dierziekte uitbraak behouden wij ons eveneens het recht toe het programma te wijzigen of te annuleren. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten, indien een arrangement om hiervoor genoemde redenen niet doorgaat.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de arrangementen geschiedt voor eigen risico. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens de arrangementen.