Colofon

Groepsarrangementen op de boerderij is een initiatief van de agrarische natuur- en landschapsvereniging ‘De Utrechtse Venen’. Het project is tot stand gekomen door de inzet van vrijwilligers van de werkgroep agrotoerisme. Het project heeft bijdragen ontvangen vanuit LEADER+ Weidse Veenweiden, gemeente Woerden en gemeente De Ronde Venen.
Het project is begeleid door Martijn Plomp, projectleider plattelandstoerisme in De Venen. De projectleider wordt onder andere gefinancierd door de provincies Utrecht en Zuid-Holland, GLTO / WLTO en de Rabobanken in De Venen.
Deze internetsite is ontwikkeld en vormgegeven door Albert Plomp ICT. De teksten zijn geschreven en geredigeerd door Duidelijke Taal. De meeste foto’s zijn gemaakt door Dammis van ’t Zelfde. De teksten zijn tevens opgenomen in een map, die ter inzage ligt bij de deelnemende bedrijven en de VVV’s in de regio.